Balsamspay, någon?

Balsamspay, någon?

Mina pojkars hår. Det blir min död. Eller nä, det gör det väl inte. Men den här frisyren är inte den enklaste utgångspunkten för en trivsam söndag i lugnt samförstånd, om vi säger så.